BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • A4 kağıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ve 11 pt ile iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • Kongreye gönderilecek çalışmalarda yazar (lar)ın Adı-Soyadı ana başlık altında sağa yaslı olarak verilmelidir. Verilen yazar isimlerinin unvanı, kurum ve e-posta bilgileri alt bilgiye 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Bildiri kitabında basılmasına karar verilen bildiriler kaynakça dahil en fazla 5 sayfa olarak yazılmalıdır.
 • Kongre uluslararası nitelikte bir kongre olup gönderilen çalışmaların dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Kongreye gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Her paragraf başında 1,25 girinti yapılmalıdır.
 • Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır.

Parantez içinde sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası yer almalıdır.

(Aaker, 1991: 101). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirilerde “vd” kısaltması kullanılmalıdır. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır.

 • Başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı ve büyük harfle yazılmalıdır ve sırasıyla şu şekilde olmalıdır: Giriş, Kavramsal / Kuramsal Çerçeve (Literatür Taraması), Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynakça.
 • Kaynakçada yer alan kaynaklar 10 pt “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ile ile APA-6 formatında yazılmalıdır.

ÖZET

 • Özet 150-250 kelime arasında iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • 11 pt “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Bütün çalışmaların İngilizce özeti olmalıdır.